Hoe een terugbetaling van PWA-cheques vragen ?

Voor ieder uur dat werd aangevat in het kader van een toegelaten activiteit (en binnen de grenzen van een maximaal aantal toegelaten uren) krijgt de uitvoerder van de taak (de 'WERKNEMER') van de GEBRUIKER één volledige PWA-cheque (bestaande uit een AFSCHEURBAAR STROOKJE en een ander deel die volledig werden ingevuld). De WERKNEMER houdt de ontvangen cheques bij en maakt er een bundeltje van dat hij in een omslag steekt en overhandigt aan zijn uitbetalingsinstelling (de 'UI') of het OCMW.

1. De kwaliteit/geldigheid controleren

Vóór de cheques voor terugbetaling naar EDENRED worden gestuurd, controleert de UI of het OCMW de vervaldatum van de cheque en of de datum van de prestatie en de identiteit van de werknemer erop staan.

2. De afscheurbare strookjes bewaren

De UI of het OCMW bewaart het AFSCHEURBARE STROOKJE van iedere cheque ordelijk (de STROOKJES van eenzelfde AFGIFTE worden gegroepeerd).

De STROOKJES moeten worden bewaard tot het moment dat de afgifte werd terugbetaald (overschrijving van de tegenwaarde op de bankrekening van de UI of het OCMW). Als de UI of het OCMW niets moet betwisten, kunnen de strookjes worden weggegooid.

3. De cheques aan Edenred bezorgen

De cheques worden naar Edenred gestuurd en moeten altijd vergezeld gaan van een AFGIFTEBORDEREL. Dit document kan worden gedownload van het EXTRANET van de UI of het OCMW en bevat: de gegevens van de UI of het OCMW, zijn aansluitingsnummer bij EDENRED, en zijn bankrekeningnummer. De UI of het OCMW vermeldt er het aantal teruggestuurde cheques en hun totale waarde op. De UI of het OCMW kan er ook een referentie (variabel voor iedere afgifte) van maximaal 25 alfanumerieke tekens op zetten. Die referentie wordt dan bij iedere terugbetaling meegedeeld op het bewijs. Opgelet:

  • De cheques moeten ordelijk worden teruggestuurd, geordend in dezelfde richting.
  • De cheques mogen niet zijn geniet, niet zijn geplooid en niet zijn doorgeknipt.
  • Vermeld niets in de onderste optische leeszone (geen stempel of andere tekst).

De cheques moeten uiterlijk binnen de 6 maanden na hun vervaldatum worden opgestuurd. Hoe?

  1. Met de post
  2. Via een aangetekend schrijven
  3. Via een overhandiging op het volgende adres: Triumph Building II - A. Fraiteurlaan 15-23 in 1050 Brussel
  4. Via de ophalingsdienst voor cheques van EDENRED, voor de prijs van € 15 (afgehouden van het bedrag van de afgifte) voor iedere afgifte van minder dan 1000 cheques en gratis voor afgiften van meer dan 1000 cheques. De ophaling wordt aangevraagd via het contactformulier op het EXTRANET van de UI of het OCMW.

Als de aanvraag vóór 10.30 u. wordt ontvangen, vindt de ophaling de volgende dag plaats. Als de aanvraag na 10.30 u. wordt ontvangen, vindt de ophaling de tweede dag plaats.

Tip: denk eraan de dozen/pakketjes/omslagen te nummeren als u er meerdere afgeeft (bijvoorbeeld voor 3 dozen: 1/3, 2/3, 3/3) en op iedere doos duidelijk het ophalingsnr. te vermelden dat u via e-mail hebt ontvangen.

4. Edenred voert controles en terugbetalingen uit

Bij ontvangst van de afgifte controleert EDENRED of de uiterste datum voor afgifte van de cheques werd gerespecteerd. De afgifte wordt vervolgens gevalideerd. Een vervallen cheque wordt niet terugbetaald (hij wordt afgehouden van het totale bedrag voor terugbetaling).

EDENRED gaat over tot de terugbetaling binnen de eerste 5 werkdagen (D+4) na ontvangst van de afgifte. Bij iedere overschrijving ontvangt de UI of het OCMW via e-mail een bewijs met daarop het aantal gevalideerde cheques, de referentie en het bedrag van de terugbetaling door EDENRED.

In het geval van een verschil met de gegevens op het afgifteborderel gelden enkel de resultaten van de telling verkregen door EDENRED. De UI of het OCMW kan echter, binnen een termijn van 30 werkdagen na de datum van overschrijving door EDENRED, bij EDENRED een schriftelijk verzoek doen tot controle in de vorm van een bestand op basis van de afscheurbare strookjes (bewaard door de UI of het OCMW). Dit bestand (EXCEL) dient dan voor een nieuwe controle door EDENRED te worden verzonden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.