PWA cheques in de Brusselse regio: wat verandert ?

Op 31 december 2017 eindigt de overeenkomst tussen de RVA en Edenred met betrekking tot de uitgifte van PWA-cheques.

Vanaf 1 januari 2018 zal, voor het Brussels Gewest, Actiris instaan voor het PWA-systeem en zal Edenred de PWA-cheques uitgeven. 

Wat verandert er concreet vanaf 1 januari 2018?

 • Nieuw toelatingsnummer (dwz de gestructureerde mededeling van uw betaling): iedere gebruiker van het federaal PWA-systeem (tot eind december 2017) met een toelating die in 2018 nog steeds geldig is, zal een nieuw toelatingsnummer ontvangen voor gebruik vanaf 1 januari 2018.
 • 4 nieuwe bankrekeningnummers moeten worden gebruikt voor de bestelling van Brusselse PWA-cheques. De oude rekeningnummers worden gedeactiveerd en de gestorte bedragen worden onmiddellijk terugbetaald.
 • Nieuwe formulieren moeten worden gebruikt voor de inschrijving, de aanvragen tot omruiling/terugbetaling, aangiften van verlies of diefstal, en de prestaties van de werknemers.
 • Nieuwe extranetten op het adres mijn-pwa-brussel.be
 • Alle antwoorden op uw vragen hier.
 • Neem contact met ons op via dit online formulier.

Wat verandert er niet?

 • Cheques die in 2017 werden aangekocht en nog steeds geldig zijn, kunnen worden gebruikt voor prestaties die in 2018 worden uitgevoerd (controleer altijd de vervaldatum op de cheque).
 • De oorspronkelijke geldigheid van de toelatingen die in 2017 werden verleend voor PWA-activiteiten. De geldigheidsperiode wordt niet op nul gezet vanaf 1 januari 2018. Bijvoorbeeld: een toelating die geldig is van 1 mei 2017 tot 1 mei 2018 blijft geldig tot 1 mei 2018, ondanks het feit dat het PWA-systeem op 1 januari 2018 verandert. Enkel het toelatingsnummer verandert.

Wie kan Brusselse PWA-cheques bestellen?

Iedere particulier of rechtspersoon die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een PWA-activiteit wil laten uitvoeren, kan PWA-cheques bestellen. Hij moet zich daarvoor inschrijven in het PWA van de gemeente waar de activiteit zal plaatsvinden en krijgt alle nodige informatie voor de bestelling van de cheques.

Na afloop van iedere activiteit geeft de gebruiker de PWA-werknemer een PWA-cheque voor ieder begonnen werkuur.

Wie kan gebruikmaken van PWA-cheques?

PWA-werknemers zijn werkzoekenden die prioritair zijn ingeschreven bij het PWA van hun gemeente en aan de PWA-voorwaarden voldoen. Het gaat om:

 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn
 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed
 • personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

PWA-werknemers moeten in het bezit zijn van een prestatieformulier PWA 4 dat wordt afgeleverd door het PWA.

Aan wie worden de cheques overhandigd voor betaling?

De werknemer geeft de ingevulde PWA-cheque(s) af aan zijn uitbetalingsinstelling of zijn OCMW, samen met het prestatieformulier (PWA 4) van de afgelopen maand.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.